Keres
Luni, 15 iulie 2024
Română
 
   Regulament de organizare şi funcţionare   
   Organigrama   
   Lista funcţiilor personalului plătit din fonduri publice   
   Buget   
   Proiecte de hotărâre   
   Raport de activitate – Evaluarea activităţii   
   Voluntariat   
   Legislaţie   
   Cod etic   
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 ("GDPR") şi a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”, în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale incidente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal (RPD)

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: secretariat.bibliohr@gmail.com

Scopul şi modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de către Operator sunt: nume, prenume, domiciliu, serie si număr act identitate, cod numeric personal, semnătura, adresa email personala, număr telefon, orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate, comunicate de către dumneavoastră (ex.:nivelul studiilor, statut ocupaţional, etc.).

În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operaţiune sau ansamblu de operaţiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate şi aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum şi/sau prin intermediul unor mijloace informatice.

Scopul şi baza juridică a prelucrării

Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:

furnizarea / asigurarea accesului la servicii de lectură şi informare, servicii culturale, directe şi la distanţă, conform legislaţiei în vigoare

garantarea drepturilor utilizatorilor bibliotecii, în acord cu prevederile legale

asigurarea îndeplinirii obligaţiilor utilizatorilor bibliotecii, în acord cu prevederile legale, inclusiv recuperarea eventualelor pagube produse patrimoniului public

studii şi cercetări statistice de nivel local şi naţional pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor

arhivare în acord cu prevederile legale


Aveţi dreptul ca în orice moment să vă retrageţi consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consintământului poate restricţiona accesul Dvs. la unele servicii, conform Regulamentului de utilizare a serviciilor bibliotecii http://biblioteca.judetulharghita.ro/ro/h/118/regulament-de-utilizare-a-serviciilor Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Destinatarii Datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari:

  • autorităţile statului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legislaţie sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti si/sau a altor sentinţe/decizii emise de către instanţele judecătoreşti si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fără a se limita la: transmiterea de informaţii către politie/parchet/ANRE);

  • societăţilor terţe sau a altor destinatari, precum partenerii contractuali sau societăţile de recuperare creanţe (“Terţe Părţi”) care desfăşoară activităţi în favoarea Operatorului. (ex.: societăţi de asigurare si reasigurare, societăţi din domeniul IT, etc.).

Perioada de păstrare a Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal amintite mai sus vor fi păstrate timp de 50 de ani în cazul adulţilor şi timp de 15 ani în cazul datelor furnizate despre minori de către susţinătorii legali, conform Nomenclatorului arhivistic al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, confirmat de Serviciul Judeţean Harghita al Arhivelor Naţionale.

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveţi dreptul:

a) să aveţi acces la acestea şi să solicitaţi o copie;

b) să solicitaţi rectificarea acestora;

c) să solicitaţi ştergerea acestora;

d) să primiţi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

Pentru exercitarea drepturilor şi/sau retragere consimţământului dumneavoastră veţi putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:

prin e-mail secretariat.bibliohr@gmail.com

prin postă sau personal la adresa 530223 Miercurea-Ciuc, Str. Stadion nr. 1 bis

Pentru mai multe informaţii cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veţi putea adresa Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de e-mail menţionată secretariat.bibliohr@gmail.com

Vă amintim că aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal in cazul in care consideraţi ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului.

 

Pentru a transmite întrebări şi observaţii referitoare la serviciile de bibliotecă, vă rugăm să completaţi formularul.

Întreabă bibliotecarul
PROGRAM

LUNI  - VINERI:

8.00 - 18.00

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ:

  ÎNCHIS

<< < 2024 IULIE > >>
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Linkuri utile

Consiliul Judeţean Harghita


Centrul Cultural Judeţean Harghita


Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita


Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea


Editura "Hargita Népe"


Editura Harghita


Şcoala Populară de Artă
a Judeţului Harghita

<< < 2024 IULIE > >>
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4