Keres
Vineri, 29 octombrie 2021
Română
 

ANUNŢ privind organizarea concursului de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene "Kájoni János"

2021 AUG
02

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA                         Anexa nr.1 la Disp. Nr. 832 /2021

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene "Kájoni János"

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, judeţul Harghita.

Candidaţii pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Proiectul de management privind soluţii concrete a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie şi în format electronic (pe memorie usb, CD sau DVD în format pdf.) până la data de 24 august 2021, ora 16,45 la Consiliul Judeţean Harghita, la Compartimentul resurse şi perfecţionare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane şi comunicare, sediul Consiliului Judeţean Harghita, camera 126.

  1. 1.      Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

    a) să aibă cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ;

    b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu ;

    c) să întrunească condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei  ;

    d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management ;

 

Dosarul de concurs va cuprinde:  

a.)   cerere de înscriere la concurs

b.)   copia actului de identitate

c.)    curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004

d.)   copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

e.)   copia carnetului de muncă, sau după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei

f.)     cazierul judiciar

g.)   adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mai mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

h.)   Proiectul de management pe durată de 4 ani: 2021-2025.

 

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr 20 de pagini + anexe, fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, utilizând font Times New Roman dimensiunea 12, spaţierea între rânduri de 1,5 linii, aliniere text între marginele din stânga şi dreapta (justified), utilizând obligatoriu diactriticele specifice limbii române. Proiectul de management trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei Bibliotecii Judeţene "Kájoni János", în perioada 2021-2025.

Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management, în baza unei cereri motivate.

3.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a contestaţiilor şi Caietul de obiective pentru Biblioteca Judeţeană "Kájoni János" au fost aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr.       832/2021 şi sunt afişate anexele Dispoziţiei pe site-ul Consiliul Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro).

De asemenea, la solicitarea candidaţilor, Secretariatul comisiei de concurs pune la dispoziţie, pe suport de hârtie sau în format electronic, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi Caietul de obiective pentru Biblioteca Judeţeană "Kájoni János".

4.Calendarul concursului:

Concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană "Kájoni János", aflată în subordinea Consiliului Judeţean Harghita, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi prevederilor Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management .

Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea prevederilor din ordonanţa de urgenţă:

a)         02 august 2021, aducerea la cunoştinţă publică a: condiţiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului Regulament, precum şi a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;

b)         24 august 2021, ora 16:45, data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidaţi;

c)         25 august 2021 – 02 septembrie 2021, analiza proiectelor de management

d)         03 septembrie 2021, anunţarea rezultatelor privind analiza proiectelor de management;

e)         13 septembrie 2021, susţinerea proiectelor de management în cadrul  interviului;

f)          14 septembrie 2021, anunţarea rezultatelor concursului;

g)         15 septembrie 2021, ora 16:45, data limită pentru depunerea contestaţiilor;

h)         16 septembrie – 20 septembrie 2021, soluţionarea contestaţiilor;

i)          21 septembrie 2021, anunţarea rezultatelor finale ale concursului.

Notă: În ipoteza în care nu există contestaţii, rezultatele  finale ale concursului se afişează în data de 16 septembrie  2021.

 

5.Informaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Judeţean Harghita, Compartimentul resurse umane şi perfecţionare profesională , cam.126, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau telefon 0266-207700, int.1406/1408.

 

 

 

 

 

 
PROGRAM

LUNI - VINERI:

8.00 - 12.30  

13.00 - 18.00 

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ:

  ÎNCHIS

Linkuri utile

Consiliul Judeţean Harghita


Centrul Cultural Judeţean Harghita


Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita


Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea


Editura "Hargita Népe"


Editura Harghita


Şcoala Populară de Artă
a Judeţului Harghita

<< < 2021 OCTOMBRIE > >>
L M M J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pentru a transmite întrebări şi observaţii referitoare la serviciile de bibliotecă, vă rugăm să completaţi formularul.

Întreabă bibliotecarul